foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 238 guests and no members online

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły do zdobycia certyfikatu ECDL'a.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

   1. Podstawy technik informatycznych
   2. Użytkowanie komputerów
   3. Przetwarzanie tekstów
   4. Arkusze kalkulacyjne
   5. Bazy danych
   6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
   7. Usługi w sieciach informatycznych.

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

    * przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji.
    * podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym.
    * wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników>
    * opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
    * umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Wszystkie 7 egzaminów należy zdać  w przeciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. Certyfikat ECDL jest zgodny z certyfikatem ICDL - zdawanym w 160 krajach w 35 językach.

2024 Copyright My School Rights Reserved