foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 241 guests and no members online

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

   Wartość projektu: 452 630,94 zł, dofinansowanie w ramach UE  384 736,29 zł.

Projekt realizowany będzie od października 2020 do maja 2022r., a skierowany jest do 56 uczniów technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w płatnych stażach zawodowych, certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje zawodowe oraz zajęciach z języka angielskiego, a także z zakresu matematyczno-przyrodniczego. W czasie realizacji projektu 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje realizując specjalistyczne kursy zawodowe, zwiększając tym samym atrakcyjność nauczania w ZSCL.

W ramach projektu zostanie utworzona klasopracownia programistyczna wraz z siecią, zakupiona drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne oraz zamontowana zostanie klimatyzacja w 3 salach komputerowych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

Działania zrealizowane w 2020 roku

Ze względu na pandemię i obostrzenia wprowadzone przez Rząd zajęcia realizowane w ramach projektu miały charakter zajęć zdalnych. W okresie listopad-grudzień odbyły się zajęcia z:
- języka angielskiego (w 4 grupach)
- dodatkowych zajęć zawodowych (dla uczniów kierunku: technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze.

W ramach projektu zostały wyposażona w klimatyzację sale komputerowe ZS – sala 16, 17 oraz 35 oraz została założona sieć LAN w sali 35ZS. Zostały także zakupione podręczniki dla nauczyciela języka angielskiego, które wykorzystywane są w trakcie zajęć projektowych.

Pod koniec grudnia dodano w bazie konkurencyjności ogłoszenie o zakupie 17 komputerów stacjonarnych - stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi celem wyposażenia pracowni programistycznej niezbędnej dla prowadzenia zajęć na kierunku technik programista oraz kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego  i drukarki 3D. Realizacja zamówienia przewidziana jest na styczeń 2021r.

Dodatkowo zostało przeprowadzone rozeznanie cen szkoleń dla nauczycieli, które zostały zaplanowane na pierwszy kwartał 2021r.

Działania zrealizowane w pierwszej połowie 2021 roku

Ze względu na pandemię i obostrzenia wprowadzone przez Rząd zajęcia realizowane w ramach projektu do 14 maja 2021r. miały charakter zajęć zdalnych, zaś od 17 maja 2021 zajęć stacjonarnych. W okresie styczeń-czerwiec odbyły się zajęcia z:
- języka angielskiego (w 4 grupach)
- dodatkowych zajęć zawodowych (dla uczniów kierunku: technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze
- doradztwo zawodowe.

W ramach projektu została zakupiona pracownia programistyczna - 17 komputerów stacjonarnych - stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi celem wyposażenia pracowni programistycznej niezbędnej dla prowadzenia zajęć na kierunku technik programista oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne  i drukarka 3D.

Trzech nauczycieli informatyki dokształciło się zawodowo realizując szkolenie z zakresu Bootcamp Front-end - 2 nauczycieli Java  Developer Indroduction - 1 nauczyciel. Szkolenia miały charakter kilkunastotygodniowych  szkoleń zdalnych i pozwoliły na podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych na kierunku technik programista i technik informatyk.

W okresie wakacyjnym planowane jest przeprowadzenie rozeznania cenowego na szkolenia dla uczniów, które mają rozpocząć się wraz z kolejnym rokiem trwania projektu, a tym samym kolejnym rokiem szkolnym.

Działania zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku

W okresie wakacyjnym 23 uczestników szkolenia odbyło płatne staże zawodowe w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem kształcenia.

Wraz z początkiem roku szkolnego kontynuowane są zajęcia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu, a także zajęcia z języka angielskiego i matematyczno-przyrodnicze oraz doradztwo zawodowe.

Dodatkowo przystąpiono do realizacji szkoleń zewnętrznych:
- 12 uczniów uczestniczyło w szkoleniu baristy
- 14 uczniów w szkoleniu ECDL Standard
- 10 uczniów w szkoleniu ECDL Base
- 8 uczniów i 1 nauczyciel w kursie spawacza
- 6 uczniów w kursie wózków widłowych
- 12 uczniów w szkoleniu sommelier.
Wszystkie te szkolenia zakończą się najpóźniej do 18 grudnia 2021r.

Kolejny nauczyciel ukończył szkolenie zdobywając dodatkowe kwalifikacje - kurs spawacza.

W roku 2022 planowane jest kontynuowanie działań zgodnie z założonym harmonogramem

Działania zrealizowane w 2022 roku

W roku 2022r. kontynuowane były zajęcia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu, a także zajęcia z języka angielskiego i matematyczno-przyrodnicze oraz doradztwo zawodowe. Wszystkie te zajęcia prowadzone były do maja 2022r.

Dodatkowo zrealizowano 2 szkolenia zewnętrzne dla uczniów:
- 6 uczniów uczestniczyło w kursie spawacza
- 12 uczniów odbyło szkolenie kelner/barman.

Zostały zrealizowane też dwie wizyty studyjne.
7 kwietnia 2022r. odbyliśmy wizytę studyjną w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych, w czasie których uczniowie mieli możliwość:
•    zaprojektować i wydrukować grafikę metodą sitodruku
•    zaprojektować aplikację mobilną do pomiaru temperatury przy pomocy termopary
•   poznać systemy BMS, czyli automatyki budynkowej, która daje możliwość monitorowania i zarządzania urządzeniami znajdującymi się w budynku
•    a także zabawić się w projektanta odzieży.
Wszystkie zajęcia jak i sama uczelnia zrobiła na uczestnikach projektu wielkie wrażenie, a części z uczniów dała impuls do myślenia o swojej dalszej drodze kształcenia właśnie w WST.

13 kwietnia 2022r. odbyliśmy drugą i ostatnią wizytę studyjną w ramach realizacji unijnego projektu.
Dzięki uprzejmości firmy i pracowników Energotechnika Engineering mieliśmy możliwość poznać zarówno zakres prac projektowych jakie są realizowane w firmie, jak i specyfikę pracy.
Energotechnika Engineering Sp. z o.o. w Gliwicach to firma specjalizująca się w zakresie kompleksowych usług projektowych dla energetyki i ochrony środowiska.
Firma, warunki pracy, atmosfera w niej panująca, a nade wszystko pracownicy zrobili wielkie wrażenie na uczestnikach projektu. Części uczniom bardzo podobałaby się taka praca, zatem być może to spotkanie to zalążek do wyboru własnej ścieżki zawodowej uczestników projektu.

Wszystkie działania zaplanowane we wniosku zostały zrealizowane.

 Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie 
  -
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na montaż sieci LAN - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na montaż klimatyzacji - zaproszenie
  -
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie nauczycieli - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie nauczyciela - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszenie zamieszczone w bazie konkurencyjności i na stronie BIP Zespołu Szkół. Rozstrzygnięcie ofert.

- na szkolenie ECDL- zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie baristy - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie spawacz - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie wózki widłowe - zaproszenie
  - informacja o braku wpłynięcia ofert; 

 - na szkolenie wózki widłowe - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie sommelier - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie kelner/barman - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

- na szkolenie spawacz - zaproszenie
  - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

 

2024 Copyright My School Rights Reserved